Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Spor, sosyal, politik ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan dünyadaki tüm insanları birleştirici ve yaşadıkları ortam üzerinde etkili bir unsurdur. Lotto, tarihi boyunca sporu sürekli geliştirilmesi gereken bir tutku, fiziksel gelişim, eğlence ve sosyalleşme aracı olarak görmüştür. Son yıllarda Lotto, sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermiştir. Sosyal projelere ağırlık verilmesi gelecek yıllarda da yoğun bir şekilde devam edecektir.

Faaliyetler

Lotto, dünyanın neresinde olursa olsun, iş güvenliği, üretim süreçlerinde çalışanların hakların gözetilmesi gibi sosyal konulara her zaman özen göstermiştir. Bu sebeplerden ötürü Lotto, Dünya ve Avrupa spor ürünleri endüstrisi birlikleri olan WFSGI ve FESI gibi uluslararası organizasyonlara üyedir ve üretimlerini de onların ilkeleri doğrultusunda yaptırmaktadır. Bu organizasyonlar yıllardır, üyelerinin üretimlerini insan haklarına uygun, çalışanların sağlığını ve güvenliğini gözeterek yapıp yapmadıklarını

Çevre Faktörleri

Lotto, çevreyi korumanın bir şirketin hem kendine hem de hissedarlarına karşı olan bir sorumluluğu olarak görmektedir. Lotto, üretim süreçlerinde kaynakların etkin kullanımı, enerji tasarrufu, geri dönüşümlü kağıt kullanımı, karton paketleme ve havayı kirleten maddelerin daha az kullanılacaklarını sağlama ilkelerini yerine getirir. Ham maddelerin daha iyi kullanımı, daha az fire, daha az atık madde ve zararlı emisyonlar anlamına gelen tüm bu maddeler Lotto’ nun en temel felsefe ve üretim ilkelerinden biri olmuştur.